Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Válogatás az "Igazság Könyve" üzeneteiből /Nagyfigyelmeztetés/

A Nagyfigyelmeztetés

Minden ember, aki a világon él, látni fogja lelke állapotát, és sokan az első alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik. Belülről egy égető hőséget fognak érezni, miközben a megértés érzése  képessé teszi őket, hogy a lelkük látványának tanui lehessenek. Sokan azt fogják érezni, hogy a Föld remeg, mintha egy földrengés lenne. Sokan a bűnbánat és a szomorúság keserű könnyeit fogják sírni, és bűneik miatt a megaláztatás fájdalmát fogják elviselni. Azok a jó lelkek, akik szeretnek engem, szintén szenvedni fognak, mert sokakat a bűn bemocskolt, de ők azonnal feloldozást nyernek.

A megtérés globális lesz, és olyan terjedelmű, amire még nem volt példa kereszthalálom óta. Milliárdok fognak visszafordulni Istenhez, mert az Igazság nyilvánvalóvá válik számukra. Ők pontosan tudni fogják, hogy mi történik majd az ítélet Napján, és azt is tudni fogják, hogy hogyan menthetik meg a lelküket, mert Szeretetem beborítja majd őket.

Mielőtt bekövetkezik a Nagyfigyelmeztetés, nagy jelek lesznek az égen. Üstökösök összecsattannak, egy nagy vörös égbolt keletkezik, és keresztem jele szerte a világon, mindenki számára látható lesz.

A bűnösök és a hitetlenek közül a legtöbben egyszerűen attól fognak megkönnyebbülni, hogy létezem. Még a legmakacsabb bűnösöknek sem fog sikerülni, hogy úgy tegyenek, mintha nem lennének meghatódva ettől a természetfölötti eseménytől.

                                                                                                                                             Jézusotok

 -----------------------------------------

 

A megtisztulás

Itt az idő az emberiség számára, hogy felismerje, mi is történik a világgal a kapzsiság, az önzés és az önszeretet miatt.

A sok esemény, beleértve az ökológiai megrázkódtatásokat, a háborúkat, az egyházszakadást földi Egyházamon belül, a diktatúrákat, melyek magjukban egybe vannak kötve, minden, egyazon időben fog beteljesedni. Akik elszenvedik ezeket, meg lesznek alázva. Az alázat révén menekülhetnek meg. Az oly sok szakadás sok könnyet fakaszt, de egy dolog sértetlen marad: ez Isten Hatalma és Szeretete minden gyermeke iránt.

Az ima lesz a fegyver, mely megöli a fenevadat. Nem a háború és nem azok hatalma, akik magas beosztásokban vannak. Az, hogy  a világ megmentésre kerül, azok hite által fog bekövetkezni, akik hűségesek Hozzám, a Legmagasságosabb Istenhez, és akik Megváltóként fogadják el Fiamat, Jézus Krisztust.

Most minden ami számít, azok figyelmeztetése, akik abban a veszélyben vannak, hogy a sátán javára elveszítik lelküket.

Ha minden gyermekem tisztelné jelenlétemet a világban és gyermekeimben, akkor béke uralkodna a Földön.

                                                                                                Szerető Atyátok, a Legmagasságosabb Isten

 

 

Az Antikrisztus

Az Antikrisztus az új világvallás álarca mögött ateizmust fog terjeszteni, melyet a Hamis Próféta irányít. Az új világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel.  Csodálatos képet sugároz majd a toleranciáról, és minden bűnt felmagasztal. Minden bűnt ki fognak forgatni, hogy azok úgy tűnjenek, mintha Isten szemében elfogadhatóak lennének.  Az Antikrisztus keletről jön, és a béke embereként fog a világ színpadára lépni.  Rendkívül megnyerő modorú lesz, jó humorú, gondoskodó és szent embernek fog látszani, és egy idő után azt állítja majd magáról, hogy ő Jézus Krisztus, aki azért jött el, hogy bejelentse második eljövetelét. Ennek az undorító csalónak sok gyermekem fog áldozatul esni. A látszat ellenére tele lesz gyűlölettel gyermekeim iránt. Rettenetes kárt okoz majd a világban és sok embert megöl. Le fogja rombolni önállóságotokat, és közreműködik majd a jegy (az állat jegye) felvételében. Ne vegyétek fel a jegyet, mert ha ezt teszitek, akkor az ő gonosz hipnotikus hatása alá kerültök. Legyetek óvatosak a globális szabályok minden formájával szemben. 

Megígérem, hogy az üldöztetés rövid lesz és átvészelitek azt, bár fájdalmas lesz számotokra.

                                                                                                                                      Jézusotok

____________________________________

 

A sátán és a pokol valósága: Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, hogy Isten mindig irgalmas.

A sátán létezik, és ennek következményeként a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi magával, akik a földön hűséget mutattak iránta. Ezek azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik és elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, hallgassatok meg most Engem: Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését. A ti szenvedésetek a pokol tüzében  csak kezdete lesz az örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok altal súlyos bűnöket követtek el, elutasítotok Engem.  A sátánt választjátok. Ő vár rátok a halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek.

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a sátán létezésével szemben. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy gyalázatot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy figyelmeztessétek őket arra a rémísztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik ott végzik.

Jézusotok

______________________

 

A Rózsafűzér: A rózsafűzért minden gyermekemnek, vallástól függetlenül, imádkoznia kell naponta, mert ezáltal a lélek megerősödik, és jóindulatra talál a halál pillanatában. Kérjétek meg szeretett Édesanyámat, hogy védelmezzen benneteket, mivel Ő (Szűz Mária) a sátán legnagyobb ellenfele. A sátán hatalma meggyengül, ha Őt hívjátok.

 

Jézusotok

 

Nem lesz könnyű eldöntenetek, hogy kiben higgyetek, mert sokan fognak jönni az Én nevemben. Tudnotok kell azonban a következőket:

- A gonosz, a hamis prófétáin keresztül, sohasem fogja azt mondani, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, vagy hogy a Szent Eukarisztiát magatokhoz vegyétek.

- Ő sohasem fogja beismerni, hogy Én, Jézus Krisztus, az Emberfia, Messiásként, testben jöttem, hogy az embert a bűntől megváltsam.

- Ő sohasem fogja kérni tőletek, és nem fog bárorítani titeket arra, hogy a Szent Rózsafűzért imádkozzátok, vagy legyetek hűségesek szeretett Édesanyámhoz

 

Bár az ő hadserege jól megalapozott a Földön, tudnotok kell, hogy ő most azokat fogja támadni, akik hisznek Bennem, Jézusotokban, mert gonosz tetteit a szent emberek mögé akarja elrejteni. Az irántam való szeretetüket pajzsként fogja felhasználni, hogy elrejtse azokat a hazugságokat, amelyeket szándéka szerint a világra akar erőltetni. 

Üzenet az Egyháznak (klérusnak): Ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket!

Jézusotok

-------------------------------------------

 

Hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz. A papoknak menedékhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi szentmiséket,a Szent Eukarisztiát. Őket a Szentlélek fogja vezetni, és Fiam Maradék Egyháza, mely szenvedélyesen hűséges marad Fiam Tanításaihoz és Szentségeihez egészen az utolsó napig, követni fogja őket.

Szűz Mária, az Üdvösség Anyja

________________

 

A Második Eljövetel

Ne hagyjátok, hogy egy pillanatra is megtévesszenek benneteket! Eljövök majd, mint a tolvaj az éjszakában. Felkészítem a világot – ezeken az üzeneteken keresztül - , de nem fogom megmondani nektek sem a napot, sem az órát, mert ezt Én sem tudom. Egyedül Atyám ismeri az időpontot. Én nem vezetőként fogok a világban megjelenni. Ez alkalommal  csodákkal sem fogom bizonyítani nektek, hogy ki vagyok, kivétel a Nagyfigyelmeztetés. Második eljövetelemet megérkezésem jele előtt fogom bejelenteni, mely jel megjelenik majd az égen az egész világon.A felhőkön fogok eljönni, nagy dicsőségben, körülvéve a Mennyország minden angyalával és szentjével. Olyan nagyszerű lesz ez a dicsőséges esemény, hogy amikor meg fogok jelenni az égen, a csodálkozástól  és döbbenettől mindenkinek elakad a lélegzete.  Bárki, aki azt állítja , hogy ő Jézus Krisztus, és emberként jár a földön, az hazug. Én nem úgy fogok járni a Földön, mint egy ember, mert ezt Atyám nem engedélyezte. Meg fogom ítélni az élőket és holtakat,  és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba.  Ismét eljövök, amint az meg volt jövendölve. Második Eljövetelemnek ti lesztek a tanui, ez a generáció.

Sokan azt hiszik, hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nincs így. Mert visszajövetelem nem a világ végét, hanem a végidőket fogja jelezni, amikor a sátán és követői, akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világban, 1000 évre száműzve lesznek a Földről.

/Röviddel visszatérésem előtt, Világosságom három napra eltűnik a világból. Mindez a legvégén fog megtörténni, és nem szabad összetéveszteni a Nagyfigyelmeztetéssel.  Nagy sírás lesz és fogcsikorgatás, és az emberek tülekedve keresik majd a világosságomat, annak ellenére, hogy elutasítottak engem. Ez lesz az Igazság ideje. Követőimnek nem kell félniük ettől a három naptól. Jóllehet nem lesznek tudatában jelenlétemnek, de Én velük leszek. Aztán, a három nap elteltével visszatérek a Földre, pontosan úgy, ahogyan felemelkedtem a Mennybe./

                                                                                                                                   Jézusotok

---------------------------------------------------

 

Az Első Feltámadás és az Új Földi Paradicsom – avagy az Ezeréves Béke (uralom) korszaka

Ti Ádám és Éva, az ősszüleitek bűnei miatt szenvedtek. Talán azt gondoljátok, ez egy kitalált mese, és lehet, mosolyogtok, gúnyolódtok és tréfát űztök belőle, de az igazság az, hogy ti a tökéletlenség életét élitek.  Ez az élet az ősszüleitek bűne miatt lett a szenvedés élete. Bűneitektől megfertőzve, vakok lettetek Isten igazságára, ugyanazon kígyó miatt, mely őket megtévesztette.

Azt hiszitek, hogy igaz életet éltek, egy anyagi világ életét, melynek meghatározott élettartama van. Életetek rövid a Földön. Testetek megöregszik. Egészségetek megromlik. Idővel testetek meghal. Amennyiben elhanyagoljátok szellemeteket, a lelketeket, semmik vagytok.

Fogadjátok el, hogy Isten gyermekei vagytok, és ha Isten törvényeinek megfelelően éltek, életeteknek nagyobb jelentősége lesz, és ti egy nagy Ajándékot kaptok: az Örök Életet.

Ó szeretett követőim, ha látnátok, az Új Paradicsomot, amint az Ég és Föld eggyé válnak, akkor térdre hullanátok és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől. Azoknak szólok közületek, akik a végső időktől félnek, - amikor a Föld, mint ahogyan ismeritek, meg fog változni -, enegdjétek meg Nekem, hogy megkönnyítsem aggodalmaitokat.

A sátán és csatlósai a tüzes tóba (pokol) vettetnek. A sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem csapja be Isten gyermekeit. Testetek meg lesz tisztítva és újrateremtve a tökéletesség állapotára, arra az életkorra alapozva, amelyben elfogadtátok Isten szeretetét.. A halálnak nem lesz jelentősége, mert nem is lesz halál. Mentesek lesztek a a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől. Együtt fogtok élni a családotokkal, azokkal is akik a kegyelem állapotában haltak meg, és akik a Mennyországba kerültek. Ez a feltámadás semmilyen más örömhöz sem lesz hasonlítható.  Ez az én ígéretem Isten minden gyermekének. Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált látni. Testük azonnal egy tökéletes fizikai testté változik, misztikus egységben az Én Dicsőséges Testemmel. Szeretetben és békében fogtok élni szeretteitekkel és szomszédaitokkal. Egyikőtök sem fog akarni egyebet. Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában élnek majd Isten valamennyi gyermekével. Mindnyájatoknak saját lakása lesz, körül lesztek véve fűvel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal, minden dicsőséges szépségben. Összesen tizenkét nemzet lesz, mindezeket a tizenkét csillag  jelképezi az Édesanyám Szeplőtelen fején lévő koronán, melyeket Én fogok kormányozni apostolaimmal és prófétáimmal együtt. Ez egészen a végsőkig fog tartani, amikor a halottak második feltámadása, a végső szembesülés fog bekövetkezni. Előtte a sátán, démonaival együtt egy rövid időre újra kiszabadul. Azután minden gonosz el lesz pusztítva. Végül az egyesült Égen és Földön, minden kinyilvánul majd, mivel Isten misztériuma, teljes és végső Dicsőségében, mindenki számára bemutatásra kerül. /Az 1000 éves béke korszaka alatt mindazok, akik elutasították Isten Irgalmát, a pokolban fognak szenvedni, és várni fogják a második feltámadást, amikor ők is fel fognak támadni testben, az örök kárhozatra./

Imádkozzatok, hogy Isten minden gyermekének meglegyen a lelke tisztasága, mely lehetővé teszi számukra hazatérésüket Atyám földi Királyságába, amint az kezdetben volt, és ahogyan annak örökre lennie kell egy vég nélküli világban, mindörökkön örökké.

Ez a nemzedék egy Ajándékot kapott, mely egyetlen korábbi nemzedéknek sem adatott meg.

                                                                                                                                                  Jézusotok

 

elo-isten-pecsetje.jpgAz Élő Isten Pecsétje

"Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek Ez a pecsét Üdvösségem Ígérete. Ezzel a pecséttel az Én erőm eláraszt benneteket, és nem lesz semmi ártalomban részetek." 

"Kérlek benneteket, hogy mindenhol terjesszétek az Élő Isten Pecsétjét. Ezt nem szabad árulni. Mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Továbbítsátok a másolatokat azoknak, akiknek szükségük van védelemre."