Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Medjugorje

Ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy minden jelenséget a gyümölcsei, azaz a hatásai alapján lehet a legmegbízhatóbb módon értékelni, akkor Medjugorjet bízvást nevezhetjük a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb lelki szanatóriumának. Mert igen figyelemre méltó, ami Medjugorjeban, ebben a Bosznia-hercegovinai kis falucskából kiindulva történik immár több mintt 33 éve. Alkoholtól, drogtól tönkrement életek újulnak meg, a szeretetlenség és a reménytelenség hálójában vergődők találnak rá az igazi szeretetre és békére. Elváltak újra egymásra lelnek, gyermekek kiengesztelődnek a szüleikkel, családok találnak rá az igazi örömre és harmóniára. És mindez nem valami új, eddig ismeretlen gyógymódnak köszönhető. Valamennyiünk szerető Atyja, az élő Isten árasztja el rendkívüli kegyelmeivel (testi-lelki javakkal) mindazokat, akik készek befogadni Isten szeretetét az életükbe.

Medjugorjeban Szűz Máriának, az Úr Jézus Édesanyjának adatott a feladat, hogy útmutatásaival elvezesse gyermekeit – az embereket – minden élet szerzőjéhez, Jézushoz.  Szűz Mária valóságosan, testben jelenik meg a látnokoknak, akikkel beszélget, akikkel érintkezik, és akiknek elmondja a világhoz intézett üzeneteit, kéréseit. Szűz Mária azt szeretné, ha minél többen megnyílnánk Isten előtt, azért, hogy örök életünk lehessen. Egyik üzenetében így szól hozzánk: „Azért jöttem, hogy elmondjam a világnak: Isten az igazság. Létezik. Benne van az igazi boldogság és az élet teljessége. Istenben van az igazi öröm, amelyből valódi béke fakad.”

Medjugorje már káprázatos fényként ragyog a világ szívében, és az édesanyjukkal találkozni kívánó zarándokok millióinak vezérmotívuma lassan de biztosan terjed: „Medjugorjeban rátaláltam a reményre.” Sokan hallgatnak égi Édesanyánkra és követik Őt, mert jelenléte már önmagában fölemel és az emberbe oltja az élet szeretetét. És mivel nagyon okos, magasra tette a mércét. Tudja, hogy a mi nemzedékünk minden lehetséges és lehetetlen élvezetet kipróbált, és a mérleg nyelve nagyon rosszul áll. Tudja, hogy gyermekeinek megmentése érdekében nem egy újabb kozmetikai márka reklámozása az időszerű. Szűz Mária mer cselekedni és hívni bennünket a radikális istenkövetésre. Ez a Szűzanya pedagógiájának és sikerének titka. Ezért szeretik Őt a fiatalok, és ezért van oly rendkívüli hatással rájuk. Szűz Mária nem olyan, mint amilyennek mi elképzeljük. Ő egészen egyszerűen: erős, határozott asszony. Nem hajlandó a szeretet evangéliumi erejét szirupossá tenni. Mélyen hiszi, hogy képesek vagyunk eljutni a célig, mert Ő előre látja szépségünket. Szűz Mária hangsúlyozza a megtérés és az ima fontosságát: „Az embereket sok dolog vonzza, de a lényeget elfelejtik. A világosság nem fog uralkodni a világon mindaddig, amíg az emberek nem fogadják el Jézust, amíg nem váltják életre szavait, vagyis az evangéliumot. Drága gyermekeim, ezért vagyok közöttetek ilyen hosszú ideje. Jézus útján akarlak vezetni benneteket. Meg akarlak menteni benneteket és rajtatok keresztül az egész világot. Sok ember él napjainkban hit nélkül. Vannak, akik hallani sem akarnak Jézusról, és mégis békét és megelégedettséget akarnak. Gyermekeim, azért van olyan nagy szükségem az imádságotokra, mert ez az egyetlen eszköz az emberi nem megmentésére!”

Szűz Mária jövetele és jelenléte kiáltás a világba: Van örök élet, van Mennyország! A mennyország nem emberi kitaláció, ahogy azt ma „mértékadó” véleményformálók mindenáron megpróbálják elhitetni velünk. A Mennyország a legteljesebb valóság. Isten azért küldi Szűz Máriát közénk most ezekben a nehéz időkben, hogy emlékeztesse a világot az igazságra, s hogy az Ő gyöngéd anyai vezetése alatt biztonságosan célba érhessünk, eljuthassunk az örök élet kikötőjébe.

 

                    medjugorje-1.jpg       medjugorje-15.jpg

                        a látnokok 1981-ben, a jelenések kezdetén

 

                    medjugorje-7.jpg     medjugorje-11.jpg

                          Minden év augusztus első hetében ifjúsági találkozót tartanak Medjugorjeban. A kiutazó

                          magyar csoportok vezetője Kemenes Gábor, nagykovácsi plébános (tel: 06-26-389 817)

                          Ezen kívül minden húsvéthétfőn és október derekán is szerveznek zarándokutat

                          Medjugorjeba, szintén Kemenes Gábor vezetésével.

 

                    medjugorje-9.jpg     medjugorje-20.jpg

 

medjugorje-18.jpg

medjugorje-8.jpg

 

medjugorje-19.jpg