Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária jelenések

 Előszó

Egy beszédes statisztika szerint a világon eddig több, mint 770 Mária-jelenést regisztráltak. Az első ezer évben ebből mindössze 24 történt, a következő kilenc évszázadban 375, a huszadik században pedig 370-nél is több. Ez az adat önmagában is felszólítás, hogy komolyan foglalkozzunk a jelenséggel. 
Mária szavaiból egy világméretű mozgósítás szándéka olvasható ki. Mindenki címzett, akihez eljutnak az üzenetek. Mindenki személyes meghívásnak veheti a Boldogasszony szavait. 
Szűz Mária a ma emberének sajátos élethelyzeteit szem előtt tartva szól hozzánk. Ajkáról a „jó hír „beköltözik mindennapi életünkbe. Egyszerű, de lényegretörő szavai gyönyörűen kibontják előttünk, megelevenítik az evangélium üzenetét, hitünk igazságait. Őt hallgatva, szinte lehetetlen közömbösnek maradni. 
A Szent Szűz bolygónkat átfogó munkájának kontúrjai egyre világosabban rajzolódnak ki. A Szűzanya kérte a szentatyát: ajánlja föl a világot az ő Szeplőtelen Szívének. Miután erre sor került, a Szűzanya most arra biztat: minden ember, minden család és közösség, aki hallja az Ő szavát, ajánlja föl önmagát Szeplőtelen Szívének. Ez az önfelajánlás a Szent Szűz ígérete szerint sok védelemmel és kegyelemmel jár. 
Isten édesanyát adott gyermekeinek. Megrendítően gyönyörű ez az elgondolás. Elég csupán fölidézni, mi mindenre képes egy anya, ha gyermekét veszélyben látja. A Szent Szűz is édesanyai szívvel harcol valamennyiünkért a sátán ellen, édesanya módjára őrködik fölöttünk, és jár közben értünk Isten trónusa előtt. A boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatása anyai hivatás, értelmét az emberek örök boldogságáért folytatott küzdelem adja meg. Egyik üzenetében a Szűzanya így szól: „Fogadjatok el még életetetekben.” Elgondolkodtató szavak. Az alázatos Mária kéri tőlünk, hogy fogadjuk őt el. Nem azt akarja-e ezzel mondani, hogy fogadjuk el Isten tervét, amit üdvösségünk érdekében alkotott? Nem azt akarja-e ezzel mondani, hogy fogadjuk el Istent úgy, amint van?
A Szűzanya visszatérő üzenete: „Veletek összefogva akarom a világot megmenteni.” II. János Pál pápa 1979-es pueblai látogatása alkalmával mondta: „A mai embert Mária személye kell, hogy közelebb segítse az Evangélium elfogadásához.”

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és égbolt

 
 

 

A Csodás Érem

1830. – a Csodás Érem átadásának éve – nyitánya egy rendkívül fontos korszaknak, melyet valóban joggal nevezünk Mária-korszaknak (az elnevezés VI. Pál pápától ered).
1830.november 27-én a Szűzanya megjelent Laboure Szent Katalin irgalmasnővérnek, amikor az, mint novícia elmélkedését végezte. A Boldogságos Szűz egy mindenkinek szóló megbízatást adott neki: „Készítsetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak...”
Két év múlva jelent meg az érem De Quélen párizsi érsek jóváhagyásával. A feltűnő megtérések, csodák és a mérhetetlen kegyelem áldásai hetek alatt közismertté tették a Csodás Érmet, s maga a nép nevezte el csodásnak. 
1836-ban a párizsi érsek kánoni vizsgálatot rendelt el a jelenések és az érem hatásainak ügyében, melynek során megállapítást nyert a jelenések valódisága és az érem által kapott csodáknak hitelessége. 
Az érem által a Boldogasszony nem csupán intenzív lélekmentő tevékenységére hívta föl a világ figyelmét, de valamilyen kezdődő súlyos veszélyhelyzetre is figyelmeztetett. Erre a jelenésben látott földgömb és az érem felirata utal egyértelműen: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.”
A Csodás Éremhez fűződő ígéret természetesen ma is érvényes. Viselése és a fohász imádkozása ma is kegyelmek forrása. Azzal, hogy valaki a Csodás Érmet viseli, életét és halálát a Szeplőtelen Szűz oltalmába helyezi.

 

A Csodás Érem két oldala

Nem található automatikus leírás.

 

 

 

La Salette és Lourdes (ejtsd: Lúrd)

1846-ban, La Salette-ben, ebben a kis francia falucskában a Szent Szűz két nagyon súlyos, és a hit elvesztése szempontjából rendkívül veszélyes bűnre hívja föl a keresztény világ figyelmét: a káromkodásra és a szentmise elmulasztására. Aki rendszeresen elmulasztja a szentmisét, az az ember megfosztja magát még az imádságra indító helyzettől is, a káromkodás pedig rendkívüli módon megsérti Isten méltóságát, és erőszakosan mélyíti a szakadékot Isten és az ember között. E két bűn, ha tömegessé válik, az egész világ sorsára nézve súlyos veszélyeket rejt. 
A másik elem La Salette üzenetében a jövendölés. A Szent Szűz a sátán pusztító munkájáról beszél, és arról a mérhetetlen szenvedésről, amely a világra vár azért, mert enged a kísértőnek. 
A jövendölésben vígasztaló kitétel is szerepel: „Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről, az evangéliumot hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.” A sátán rettenetes pusztítása után művével együtt elpusztul, „Szent Mihály főangyal lehelete megfojtja őt.” Végül pedig: „...a víz és a tűz megtisztítja a Földet, és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti, és minden meg fog újulni, az emberek Istennek szolgálnak, és Őt dicsőítik.”
A la salette-i üzenet (a „titok”) először 1879-ben jelent meg Mgr. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással. Annak idején az üzenet hiteléről tett tanuságot pl. Vianney Szent János, IX. Piusz pápa és XIII. Leo pápa is.

12 évvel a la salette-i jelenés után 1858-ban a franciaországi Lordes-ban Szűz Mária18 alkalommal jelent meg Bernadette-nek, a helyi szegény molnár leányának. A "Szép Hölgy”, ahogy a jelenést a tizennégy éves kislány eleinte nevezte, a Massabielle-barlangban jelent meg. Hófehér ruhát és vakító fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt derekán, lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Február 25-én fölszólította Bernadette-et, fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon belőle, mosdjon meg benne, és egyen a füvekből, melyek ott teremnek. A gyermek a jelzett helyre ment, s ott kézzel kaparni kezdte a földet, amely egyre nedvesebb lett, s lassan vékony sugárban víz kezdett folyni. Bernadette a negyedik próbálkozására legyőzte undorát, és ivott a sáros vízből, meg is mosakodott benne, s evett a fűből is. A jelenlévők kérdésére, hogy miért tette ezt, azt válaszolta: „a bűnösökért”. A forrás vize az elkövetkező órákban lassan elhagyta a barlangot. Ez többeket megrendített, mások azonnal magyarázatot kerestek, voltak, akik értetlenül fogadták. A víz pedig egyre bőségesebben tört elő a mélyből. Néhány nap múlva letisztult, és állandósult a hozama. 
A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat, és a barlang a későbbi években, évtizedekben is csodás gyógyulások helyszíne volt. Március 2-án a "Hölgy" megbízta a kislányt, mondja meg a papságnak, hogy építsenek kápolnát és jöjjenek körmenetben a jelenések helyére. Március 4-én már több mint tízezren kísérték el Bernadette-et a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. 
Az 1858. március 25-i jelenés alkalmával a „szép hölgy” a gyermek megismételt kérésére megmondta nevét: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Bernadette futva tette meg az utat a plébániáig, s magában ismételgette a hölgy nevét, nehogy elfeledje, hiszen gyenge szellemi képességekkel rendelkezett, és fogalma sem volt arról, mit is jelentenek a hallott szavak. A hölgy neve mindenkit megdöbbentett. Azt is alig tudták néhányan, hogy IX. Piusz pápa négy évvel korábban, 1854-ben hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. 
Úgy tűnik, a nagy nyitány (Csodás Érem) és a prófétai prognózis (La Salette) után az Egyház Anyja Lourdes-ban a csodák, mint jelek által az egész világ előtt rendkívül komoly nyomatékot ad munkájának és fölhívásának.
A lourdes-i forrás vize ma is zubog, és gyógyít. A víz összetételét már sokszor megvizsgálták. Az eredmény mindig ugyanaz: normális ivóvíz. A betegekről, a gyógyulásokról a Lourdes-ban működő Nemzetközi Orvosi Iroda készít följegyzéseket.
Az első jelenés évfordulóját, február 11-ét, II. János Pál pápa a betegek világnapjává nyilvánította.

              -----------------------------------------------------------------

Azon a helyen, ahol megjelent a Szűzanya, ma egy Mária szobor áll.

A világhírű zarándokhelyre milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni.

 

 

             --------------------------------------------------------------------

 

 

 

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri

 

 

A képen a következők lehetnek: 4 ember, túra/szabadtéri

 

 

 

Fatima

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és túra/szabadtéri1917.május 13-án kerül sor Szűz Mária első jelenésére a portugáliai Fatimában a Szent Irén völgy lejtőjén. A jelenést megelőző fényvillanásból a három pásztorgyermek – a 10 éves Lucia, a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jacinta – közeledő zivatarra gondolt. Haza akartak futni, de újabb fényvillanást láttak, a következő percben pedig egy fehérbe öltözött asszonyt pillantottak meg, aki „a Napnál is fényesebb volt”. Lúcia ocsúdott fel elsőnek és megkérdezte: „Honnan jön?”. „Az égből” – volt a válasz. A kibontakozó beszélgetés során a Szűzanya kérte a gyermekektől, hogy minél többet imádkozzák a rózsafűzért, és megkérdezte tőlük, hogy elfogadják-e a kezéből a szenvedést, melyet majd számukra küld, a bűnökért való jóvátételül és a bűnösök megtéréséért. A válasz egyetlen szó:” Igen”. Ettől kezdve a látnokok életét a munka és az imádság mellett a tudatos és igen kemény áldozathozatal szelleme járta át. 
A Szűzanya a későbbiekben még hét alkalommal jelent meg a gyermekeknek, mindig a soron következő hónap 13-án. A harmadik jelenés alkalmával a Szent Szűz látomásban megmutatta a gyermekeknek a kárhozat helyét. A látnokok ijedtükben fölkiáltottak a szörnyű látvány hatására, amit a körülöttük állók is hallottak: „Mély, átható sugarak szálltak a földre, és mi egy írtózatos lángtengert láttunk. Fekete és égő gonosz szellemek, emberi formák, mint valami átlátszó izzó parazsak merültek föl és alá e tengerben. A lángok földobták őket a levegőbe, aztán, mint szikrák a tűzbe, egyensúly nélkül estek újra le. Estükben velőtrázó, kétségbeesett sikoltást hallattak, és hörögve hulltak a mélybe...A gonoszlelkek különböztek az emberi alakoktól. Sokkal utálatosabbak voltak, mint a többi ismeretlen és rémísztó lélek. Valamennyi átlátszóan izzott, mint a parázsló széndarab.” A pokol víziójának rettenetes élménye még súlyosabb vezeklésre indította a három gyermeket. Az élmény különösen a kis Jacintára volt nagy hatással, aki csaknem halálra vezekelte magát. 
Mária hatodik fatimai jelenését az irodalom október 13. címszó alatt írja le. E napon történt a híres fatimai napcsoda. „Ne bántsák többé Istent, hiszen már annyira megbántották” – mondta a Szűz. Ezt követően kitárta karjait, s ekkor kezdődött a 10 percig tartó napcsoda. Valamennyi korabeli újság megemlékezik az eseményről, többen fényképet is közölnek. Kb. hetvenezren (70 000)voltak tanui az eseménynek. A Nap színeváltozása, zuhanása megdöbbentette az embereket. A napcsodát mindenki látta, hívő és nem hívő egyaránt, sőt, több kilométeres körzetben az ott lakók úgyszintén látták a történteket. Egy korabeli beszámoló szerint: „A hatalmas tömeg a csodálatos esemény láttára térdre esett. A Hiszekegyet, az Üdvözlégy Máriát és a tökéletes bánatot imádkozta minden ajak, majd az öröm, a hála és a bűnbánat könnye folyt valamennyi szemből.” Miközben a nép a napcsodát szemlélte, a látnokoknak a Szentcsalád, a Fájdalmas Anya, majd a Kármelhegyi Boldogasszony jelent meg. 
Szűz Mária elmondta, hogy hamarosan vége lesz a háborúnak (első világháború), de ha az emberiség nem tér meg, nemsokára egy még borzalmasabb háború tör ki. 
A fatimai jelenések befejeződtek, de Lúcia a későbbiekben is kapott üzeneteket a Szent Szűztől. A Szűzanya 1929.június 13-án kérte a világ és Oroszország fölajánlását Szeplőtelen Szívének, és megígérte, hogy ezáltal megmenti a fenyegető veszélyektől. A Szűz azonban még a jelenés során fölpanaszolta Lúciának, hogy kérését nem, illetve késedelmesen fogják teljesíteni: „Nem akartak kérésemre hallgatni...Meg fogják bánni, és majd teljesítik is, de már késő lesz. Oroszország akkorra már elterjeszti tévtanait a világon, háborúskodást szít és egyházüldözést idéz elő”. De azt is hozzáteszi: „...végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik. A szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad...”
A tények ismertek. 1942-ben történt egy pápai fölajánlás, amit 1984-ben II. János Pál pápa a világ püspökeivel együtt megismételt. Lúcia szerint a Szent Szűz ez utóbbit fogadta el.
Jacintát és Ferencet a Boldogasszony nem sokkal a jelenések után magával vitte az örökéletbe. A két gyermek az akkoriban sok áldozatot követelő spanyolnáthában hunyt el. Haláluk után hazájuk, Portugália, ahol a századfordulón még valóságos vallásüldözés folyt (a látnok gyermekeket is a hatóság folyamatosan zaklatta, fenyegette), rövid időn belül újra keresztény országgá lett. Elgondolkodtatóak a sok szenvedésen keresztülment kis Jacinta szavai, melyeket halála előtt mondott: „Ha az emberek tudnák, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák.”
A Mária-jelenések során Fatimában fogalmazódik meg világosan és egyértelműen, hogy Szűz Mária a segítségünket kéri a lelkek megmentésében. Fatimában hangzott el a következő kérés: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.” 
A második jelenés alkalmával Mária a következőt mondja: „Jézus meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék."
Az Egyház tavaly emlékezett meg ünnepélyes keretek között a jelenés 100. évfordulójáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnyező Mária-szobrok

A történelem során többször előfordult már, hogy egy Mária-szobor emberi könnyeket vagy vért hullatott. Ilyen volt például az az eset, amikor a győri székesegyház kegyképén látható Szűzanya 1697. március 17-én reggel vért könnyezett.
Ez a rövid összefoglaló csak a XX. században történt legismertebb esetekre tér ki.

Siracusaban (Olaszország) 1953 nyarán négy napon keresztül könnyezett egy vásári gipsz Madonna-dombormű. Az eseménynek a tömegkommunikációs eszközök révén milliók lehettek tanui. Szakemberek tudományos vizsgálatnak vetették alá mind a domborművet, mind a könnyeket. A tudósokból álló bizottság a helyileg illetékes érsek fölkérésére analizálta a folyadékot, és megállapította, hogy összetétele teljesen azonos az emberi könnyekkel. Még a fehérje sem hiányzott belőle, amelyről pedig köztudott, hogy csak élő szervezet termelheti. Siracusában a könnyezés után rendkívül sok testi és lelki gyógyulás történt. Azóta is feltűnően sok a csodás gyógyulások száma.

Akitában (Japán) 1975 januárja és 1981 szeptembere között az Oltáriszentség Leányai szerzetesközösség kolostorában a „Minden Nép Asszonya”-szobor (Mária Amszterdamban nevezte így magát egy jelenés alkalmával) 101 alkalommal hullatott könnyeket. Egy alkalommal a szobor lábából vér csordult ki, és a szobor illatot árasztott, amit heteken át érezni lehetett. Az eseménynek több ezren voltak tanui, s az „Akitai Szűz” könnyhullatását is sok millió japán láthatta a televíziós közvetítés jóvoltából. Akita püspöke 11 évi kivizsgálás után elismerte az események természetfölötti voltát. A könnyezések idején az egyik nővér üzeneteket kapott a Szent Szűztől, s ezen üzenetek rendkívül súlyosak. Tartalmuk megerősíti La Salette próféciáit.

A világon sokfelé ismerik az ún. Zarándok Madonnát. A szoborra jellemző az összetett kéz és a három – fehér, piros és aranysárga – rózsa, mell magasságában. A felirat – Maria Rosa Mystica – jelentése: Titkos Értelmű Rózsa. A rózsák Szűz Máriának a világhoz intézett három legfontosabb kérését szimbolizálják: a fehér az imát, a piros az engesztelést és vezeklést, az aranysárga pedig a bűnbánatot. A Zarándok Madonna befogadása és körbehordozása a Szent Szűz szavai szerint sok kegyelem forrása: „Ahova csak elviszik a Zarándok Madonnát, oda én magam érkezem valóban, angyalok egész serege kísér, akik magasztalják az Urat...oda magammal viszem az Úr kegyelmét és anyai szívem szeretetét.”
A szoborhoz fűződő ígéretek valódiságát csodás gyógyulások, új vízforrás és feltűnő megtérések igazolták. Igen sok püspök és pap elfogadta a Rosa Maria Mysticat. A Zarándok Madonna szobra a világ számos templomának főoltárán kapott helyet. XXIII. János pápa és IV. Pál pápa fölszólították a híveket, hogy a Szűzanyához, mint a Rosa Mysticahoz forduljanak. A Rosa Maria Mystica- szobrok és a róluk készült képek közül 1977 és 1989 között 63 könnyezett 22 országban.

A dél-koreai Nadzsu városában 1985 június 30.-ától 700 napon át vér folyt egy a Szűzanyát ábrázoló szobor szeméből, és 400 napon át illatos olaj ütközött ki a szobor testén. 
Júlia, a nadzui látnok nyelvén szentáldozás után a Szentostya többször hússá és vérré változott. Az eukarisztikus csodának egy alkalommal maga II. János Pál pápa is tanuja volt. Újjával érintette a hússá és vérré vált Szentostyát, a jelenlévők pedig ezenközben egy váratlanul megjelenő nagyméretű Szentostyát láttak. Az Úr Jézus a következő üzenetet küldte Júlián keresztül: „ A szeretet csodáit kívánom tenni az Oltáriszentség által, valamennyi gyermekemért és teljes szeretetből....Egyedül és annyi gyermekemtől elhagyatva szentségházamban, forrón kívánom, hogy azok a gyermekeim, akik tévelyegnek, visszatérjenek hozzám, és szeressenek. Ó szeretett gyermekeim, mondjátok meg világosan mindenkinek, hogy az üdvösség misztériuma általam valósul meg, általam, aki jelen vagyok az Oltáriszentségben. Támaszkodjatok Édesanyámra, a ti mennyei anyátokra teljes bizalommal. Mert egyedül Szent Szívemmel egyesült, szüntelenül imádkozó, könnyező és véres könnyeket hullató Édesanyám fordíthatja el tőletek Isten haragját, és érheti el, hogy a bűntől megszabadulva Szívemhez meneküljetek.”

A képen a következők lehetnek: 1 személy, közeli

 

 

 

 

 

 

 

A Szeretetláng

 

A Szeretetláng is egyetemes ajándék, ugyanakkor minden látványosságot nélkülöz. Egyetlen ide vonatkozó forrás a Szeretetláng lelkinapló, mely időrendben közli azokat a párbeszédeket, amelyeket a magyarországi Erzsébet asszony /Kindelmann Károlyné, szül.: Szántó Erzsébet/, a „látnok”, folytatott az égiekkel, 1961-től haláláig, 1985-ig. A Szeretetláng látnoka csak átvitt értelemben nevezhető látnoknak. Erzsébet – saját elmondása szerint – szemeivel semmit nem látott és füleivel semmit nem hallott. Ennek ellenére a látnok mégis világosan tudja, ki az, aki hozzá beszél. A Szeretetláng kapcsán nem volt fizikai gyógyulás, nem volt napcsoda vagy könnyezés. Egyetlen regisztrálható, de mégis a legmeggyőzőbb fejlemény a Szeretetláng fogadtatása az egész világon. Nyugodtan mondhatjuk, a Szeretetláng a szívekben teszi a csodákat. Íme egy részlet a naplóból: „Én fénycsóvát adok a kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja...Leányom, vedd e lángot, melyet neked nyújtok először.....Gyújtsd meg vele a tiedet és add tovább... E kegyelemmel teljes lánggal, melyet szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a sátánt megvakítja...Tüzet tűzzel fogunk oltani.” 
A végkifejletet az Úr Jézus a Szeretetláng lelkinaplóban így fogalmazza meg: „És Anyám mosolya beragyogja a Földet”. /”Végül Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog” – Fatima/.
A Szeretetláng a múlt század 70-es, 80-as éveiben már egész Dél-Amerikában ismert volt. Bernardino Ruiz, érsek, 1988-ban vetette papírra a következő sorokat a teljes Szeretetláng napló equadori kiadásában: „Nagy áhitattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet...Őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain megtaláltuk a lelkiélet legszebb és legmélyebb leckéit....Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, amely Mária lelkében él minden ember iránt...Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani...A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat, hogy segítse a papok megszentelődését...A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember minden pillanatát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál....” 
Ennek a nyilatkozatnak egyetlen szépséghibája, hogy Dél-Amerikában, és nem Magyarországon, a Szeretetláng szülőhazájában került megfogalmazásra. A kezdeti ellenállás dacára azonban ma már Magyarországon is mind több pap fogadja el a Szeretetlángot, Erdő Péter bíboros néhány évvel ezelőtt hivatalosan is elismerte, hogy a Szeretetláng lelkinaplóban közöltek összhangban vannak a Szentírás és az Egyház tanításával, és a lélek épülésére szolgálnak. A Magyarországon is működő Szeretetláng Mozgalomra áldását adta. 
A Szeretetláng lelkinapló a világ számos nyelvén megjelent már. Idézzük dr. Zsoldos Imre atyát, a távolkeletet bejárt hittudóst: „...Lefordítottam kínaira is a Szeretetlángot, és megmagyarázhatatlan, hogy a több kiadást elért könyvecske után ma is nő azoknak a kínai keresztényeknek a száma, akik ennek a magyar misztikusnak közlései szerint rendezik át mindennapi életüket.”

Néhány idézet a Szeretetláng lelkinaplóból:

Tudod, milyen nagy bánatom van országom miatt. A családok, ó a magyar családok, szétziláltan, mintha lelkük nem is volna halhatatlan, úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom hevíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. ...Segítsetek nekem, hiszen rajtatok áll, hogy ez a láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek , hogy Szent Fiam büntető kezét így közös erővel visszatartsuk. /Szűz Mária/
..............
Lépj ki mértékeidből. Szereteted legyen forró, áhitattal teljes irántam. Szeretettel szenvedj, és figyelj fokozottabb szeretettel az Én hangomra. Hogy az Én hangomat felfoghasd, légy csendes, mert finom hangomat csak a szeretetben elmerülő lélek tudja felfogni. Tartsd ébren az Utánam való vágyakozásodat a szeretet élő áldozata által. A szeretet tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban...Áldozataid mindig frissen izzók legyenek. /Jézus Krisztus/
..............
Ne hidd, hogy a nagy dolgok hamarabb szentté tesznek! Tévedsz! A nagy dolgok magukban hordják a dicsőséget és elnyerik jutalmukat itt a földön. /Jézus Krisztus/
..............
Amikor még a gyárban dolgoztál, tudtad és érezted, hogy nagy iparkodásod ellenére nem sok eredményt érsz el, vizsgád nem fog sikerülni. Mint hatgyermekes édesanya, ezernyi gondtól és fáradságtól terhelve dolgoztál, és vergődve tanultál. Ugye mennyire meglepődtél, hogy a legjobb bizonyítványt te kaptad? Akkor nem gondoltál Rám, pedig akkor is az Én kezem volt a dologban. Amikor a hatalmas, négyorsós automatagépeken dolgozó munkásoktól átvetted a sok anyagot, melyet a gép percek alatt termelt, mennyire kellett figyelned, hogy ne legyen selejt. A gépek között állandóan figyelő gépmester ügyelt, hogy a gépek jól működjenek, mert ellenkező esetben leállította azokat, mivel még a század-milliméteres eltérést sem engedte meg. Emlékezetedbe idézem ezeket, hogy lásd, nem a tudásoddal, hanem a lelkiismeretes szorgalmaddal tudtál boldogulni. Én melletted vagyok. Mint gépmester ott sétálok, járok közeledben, nehogy selejt álljon elő. Még a század-milliméteres eltérés sem lehetséges. Mondtam már neked, hajszál sem férhessen közénk. /Jézus Krisztus/
................
Nézd a szántóföldeken a nagy terebélyes körtefát, mely árnyékot ad és üdítő gyümölcsöt kínál a szegény fáradtaknak. Te már ilyen terebélyes fává nem nőhetsz. Tudod mit? Légy te az én kis napraforgóm, és fordítsd felém olajos magvaidat, melyek az isteni Nap sugarában megérnek. Akarod-e, hogy olajos magvaid mind teltebbek legyenek? Ha igen, ezt is csak a meghozott áldozatok árán érhetjük el. Ezek a szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mécsesébe hullva, Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid által kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull azokra a lelkekre is, kiknek nincsen még mécsesük. Ők csodálkozva keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat. /Jézus Krisztus/
.............
Kérd meg fiaimat, hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. „A Magyarok Nagyasszonya Országa vagyunk” - ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé! Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját! Te pedig leányom, egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által. /Jézus Krisztus/
................
Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. /Szűz Mária/
.................
Ha valaki engesztelő szentségimádást tart, vagy szentséglátogatást végez, ezen időtartam alatt abban az egyházközségben a Sátán hatalmát veszti a lelkek felett. /Szűz Mária/

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy

letoltes--5-.jpg

 

 

 

 

 

 

Máriás Papi Mozgalom

A képen a következők lehetnek: 1 személy, mosolyog, állásA mozgalom 1972. május 8-án született, amikor az olasz Stefano Gobbi atya Fatimában a Jelenések kápolnájában hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Állítása szerint, belső hangot kapott a Szűzanyától, mely arra kérte, hogy őt, mint alázatos és szegényes eszközt felhasználhassa egy fontos szeretet művének elterjesztésére az egész világon. Gobbi atya ettől az időponttól kapott nyilvános üzeneteket a Szűzanyától egészen 1997 december 31-ig.
A mozgalom tagjai fölajánlják magukat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, Mária kérésének megfelelően, hiszen a Szűzanya ígérete szerint az Ő Szeplőtelen Szíve az a biztos menedék, melyre ma mindenkinek, de különösen a papoknak szükségük van. Megígérik, hogy egységben maradnak a pápával és a híveket Máriához vezetik. Az 1979. január 1-i üzenetben Mária ezt mondja: „...elnyertem Istentől az Egyház számára azt a pápát, akit én készítettem fel és én neveltem. Ő felajánlotta magát Szeplőtelen Szívemnek és ünnepélyesen rámbízta az Egyházat, amelynek Anyja és Királynője vagyok. A szentatyában, II. János Pál személyében és munkásságában én tükrözöm vissza nagy fényemet, amely annál erősebbé válik, minél jobban elborít mindent a sötétség.” /II. János Pál pápai jelmondata is – „Egészen a Tiéd” – jelzi, hogy pápaságát Szűz Mária oltalmába helyezte./
A Gobbi atya által kapott üzenetekben a Szűzanya egyértelműen állítja, hogy a közte és a gonosz lélek között dúló harc a döntő szakaszába érkezett. Ez az állítás egyébként valamennyi újkori Mária-jelenés üzeneteiben föllelhető. Az újkori Mária-jelenések egybehangzó állítása szerint a világ egy nagy, rendkívül kiélezett szellemi küzdelem színtere lett. Ebben a küzdelemben nem csak az emberek vesznek részt, hanem az ég és az alvilág angyalai is /az Istenhez hű és az Istentől elpártolt, bukott angyalok/. A világ jelenleg egy tisztulási folyamaton megy keresztül. Ennek a folyamatnak a végén az emberiség egy új korszakba lép: egy mindenestül megújult világ köszönt ránk. A Gobbi atya által kinyilvánított üzenetek is ezt erősítik meg, de azt is állítják, hogy az eljövendő új korszakot Jézus Krisztus második eljövetele előzi meg. Az új korszak megegyezik a Jelenések Könyvéből ismert „ezeréves béke” korszakával, melynek letelte után következik be a végítélet.

A legutolsó üzenetből íme egy részlet:

Minden fel lett fedve előttetek. Tervemnek elsősorban csodálatos és győzelmes beteljesedését jövendöltem meg nektek. 
Hírül adtam Szeplőtelen Szívem diadalát a világban. 
Végül Szeplőtelen Szívem fog diadalt aratni. 
Ez Jézus legnagyobb diadalában következik be, ami elhozza a világ számára a szeretet, az igazságosság és béke dicsőséges uralmát és mindeneket megújít. 
Nyissátok ki szíveteket a reménységnek! 
Tárjátok ki az ajtókat Krisztus előtt, aki dicsőségben jön el hozzátok!
Éljétek meg e második advent félelmetes óráit!
Váljatok így diadala bátor hirdetőivé, nekem szentelt kis gyermekeim, akik az én lelkemből éltek, legyetek e végső idők apostolai!

/1997. december 31-én, az év utolsó éjszakáján/

 

 

----------------------------------------------

 

 

 

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, tömeg és stadion

A képen a következők lehetnek: 9 ember, álló emberek, ülő emberek, esküvő és belső tér

Medjugorje

letoltes--6-.jpgMedjugorje 1981 nyaráig egy alig pár száz lelkes, eldugott kis hercegovinai horvát falucska volt, Mostar városa és az adriai tengerpart között félúton. Kietlen vidék ez, amolyan balkáni-mediterrán kősivatag. 
1981 június 24-én, egy szerdai napon olyasmi történt a falucska életében, ami csakhamar világszerte nevezetessé tette a települést. Öt 14-15 éves fiatal és egy 10 éves kisfiú azzal a hírrel lepte meg a falu lakóit, hogy megjelent nekik Szűz Mária, a falu melletti hegyoldalon. A későbbiekben az esemény naponta megismétlődött. A gyerekek, állításuk szerint, beszélgettek Máriával, és üzeneteket kaptak tőle, amelyeket a Szűzanya
images--1-.jpgkérésére megosztottak a többiekkel. Eleinte a legtöbben gyanakvással hallgatták a gyerekek elmondásait, a falu plébánosa is a kételkedők közé tartozott, idővel azonban a sok-sok csoda, természetfeletti jelenség, és legfőképpen a rengeteg megtérés, Isten felé fordulás az addigi kételkedőket is meggyőzte a jelenések valódiságáról. Medjugorje évről-évre mind több zarándokot vonzott a világ minden tájáról, a kommunista rendőrség és hadsereg zaklatásai ellenére. Egy alkalommal a jugoszláv hadsereg egy egész tankhadoszloppal vonult be a faluba és vette célba a templomot, mire a falu közössége a rózsafüzért imádkozva élőlánccal vette körbe a templom épületét, hogy védelmezze. A hadvezetés néhány órás habozás után végülis visszavonulót fújt. Medjugorje valamikori plébánosa a 80-as években kemény börtönbüntetést szenvedett el, amiért védelmezte a fiatal látnokokat, de maguk a látnokok is megalázó rendőri kihallgatásoknak és fenyegetéseknek voltak kitéve.
A kilencvenes évek délszláv háborúiban a szerb csapatok mindenáron le akarták rombolni a medjugorjei templomot, ez azonban nem sikerült. Egy fel nem robbant bomba évekig ott állt mementóként a templom előtti tér kövezetébe fúródva. A medjugorjei bevetéseken részt vevő szerb katonapilóták elmesélték, hogy amikor Medjugorje fölé érkeztek repülőgépeikkel, egyszerre minden eltűnt a szemük elől, a verőfényes idő ellenére.
Medjugorje ma már a leglátogatottabb keresztény zarándokhelyek egyike, Lourdes és Fatima mellett. Nem csak katolikus hívek látogatják, de más vallásúak és olyan emberek is, akik egyszerűen csak keresik az igazságot, az életük értelmét. Alkoholtól, drogtól tönkrement életek újulnak meg itt, a reménytelenség, és a szeretetlenség hálójában vergődők találnak rá az igazi szeretetre és békére, elváltak újra egymásra lelnek, gyermekek kiengesztelődnek a szüleikkel. Nem csoda hát, hogy sokan a világ legynagyobb és legsikeresebb lelki szanatóriumaként emlegetik Medjugorjét.
Medjugorjeban a Szűzanya valóságosan, testben jelenik meg a látnokoknak, akikkel beszélget, akikkel érintkezik, és akiknek elmondja a világhoz intézett üzeneteit. Mária azt is elmondta, hogy ez az utolsó olyan jelenése a világban, amikor testben jön el. Egyik üzenetében így szól hozzánk: „Azért jöttem, hogy elmondjam a világnak: Isten az igazság. Létezik. Benne van az igazi boldogság és az élet teljessége. Istenben van az igazi öröm, amelyből valódi béke fakad.”
Feltűnő, hogy milyen hosszú ideje tartanak már a jelenések. Harmincnyolc éve. Ebből is látszik, hogy Medjugorjeban valami egészen rendkívülinek lehetünk a tanui. Mária jövetele és jelenléte szinte kiáltás a világba: Van örök élet, van Mennyország! A Mennyország nem emberi kitaláció, ahogy azt ma „mértékadó” véleményformálók mindenáron megpróbálják elhitetni velünk. Isten azért küldi Szűz Máriát közénk most ezekben a nehéz időkben, hogy emlékeztesse a világot az igazságra, s hogy az ő gyöngéd anyai vezetése alatt biztonságosan célba érhessünk, eljuthassunk az örök élet kikötőjébe. 
Mária ezt mondja nekünk: „Ha életre váltjátok az üzeneteket, csírájában él bennetek a szentség.” Öt „fegyvert” jelöl meg a szentséghez vezető úton: az imádságot, a böjtöt, a Biblia napi olvasását, a rendszeres szentgyónást és a szentáldozást. Ezek azok a „fegyverek”, amelyek használatával eljuthatunk az életszentségre. Vagyis, a tökéletes szeretetre. 
Mária megígérte, hogy a jelenések végén egy maradandó, mindenki által látható jelet fog hagyni Medjugorjeban. A jel mibenlétéről semmit sem tudunk, annyit azonban a Szűzanya elárult, hogy a megígért nagy jel egyik előhírnöke volt az a nagy tűz, amely a Krizsevác hegyén égett egy alkalommal anélkül, hogy bármit is elemésztett volna, és amelyet mintegy száz ember látott. 
Mária, akárcsak Fatimában, Medjugorjeban is megmutatta a látnokoknak a poklot, de ezúttal a tisztítótűzbe és a mennyországba is bepillantást nyerhettek a látnokok, akik az „utazásról” részletesen beszámoltak.

images.jpgSzűz Mária medjugorjei üzeneteiben gyakran halljuk a megtérésre és az imádságra való felhívást: „Az embereket sok dolog vonzza, de a lényeget elfelejtik. A világosság nem fog uralkodni a világon mindaddig, amíg az emberek nem fogadják el Jézust, amíg nem váltják életre szavait, vagyis az evangéliumot. Drága gyermekeim, ezért vagyok köztetek ilyen hosszú ideje: Jézus útján akarlak vezetni benneteket. Meg akarlak menteni benneteket és rajtatok keresztül az egész világot. Sok ember él napjainkban hit nélkül. Vannak, akik még hallani sem akarnak Jézusról, és mégis békét és megelégedettséget akarnak. Gyermekeim, azért van olyan nagy szükségem az imádságotokra, mert ez az egyetlen eszköz az emberi nem megmentésére.”
Nagy fájdalma Medjugorje híveinek, hogy a helyi illetékes püspök nem ismeri el a jelenéseket hitelesnek. Ez a legfőbb oka annak is, hogy az egyház mindezidáig nem mondott végső ítéletet Medjugorjéról, noha köztudott, hogy II. János Pál pápa személy szerint elfogadta a jelenéseket, és hitt az üzenetek valódiságában, ezt többször el is mondta. Az elmúlt évek, évtizedek során számos magasrangú egyházi vezető szintén elismerőleg szólt a Medjugorjeban tapasztalható eseményekről. Az osztrák Schönborn bíboros például kijelentette, hogy hazájában a papi hivatások több mint fele Medjugorjéhoz köthető. 
Tomasek cseh bíboros a következőt nyilatkozta: ”Személy szerint mély meggyőződésem, hogy a medjugorjei jelenések hitelesek...Már most örömmel kell fogadnunk és életre kell váltanunk az üzeneteket.”
Hans Urs von Balthasar bíboros, a huszadik század egyik legnagyobb katolikus teológusa szerint: „Medjugorje legynagyobb veszélye, hogy figyelmen kívül hagyjuk.˝ 
Szent Kalkuttai Teréz anya is hitet tett Medjugorje mellett: „Nagyon szeretnék elmenni Medjugorjeba, hogy megköszönjem Isten Anyjának a kapott kegyelmeket...Hálát adok Istennek, amiért ilyen módon vezet bennünket ebben az időben.”

 

images--3-.jpgimages--2-.jpgimages--8-.jpgimages--6-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------

E sorozat keretében végezetül szót ejtünk a spanyolországi Garabandalban történtekről. Az 1961 júliusa és 1965 novembere között zajló esemény-sorozat mindenekelőtt az Oltáriszentségre kívánja ráirányítani a figyelmet. Mária fölpanaszolja az Oltáriszentség tiszteletében tanusított lanyhulást. Az egyik látnok, Conchita Gonsales kb. hatvan alkalommal részesült misztikus szentáldozásban - Szent Mihály angyal áldoztatta meg. A konszekrált ostya, az angyal elmondása szerint, földi tabernákulumból származott. Egy alkalommal Conchita kérésére a szentáldozás időpontját a Szent Szűz előre bejelentette, s az eseményt filmezték és fényképezték. A jelenlévők csupán a nagyméretű Szent Ostyát láthatták, ami váratlanul föltűnt Conchita áldozásra kinyújtott nyelvén. 
A Szűzanya a látnokok tudtára adta, hogy az emberiségnek meg kell változnia, és szentebb életet élnie, különben szörnyű fenyítés szabadul rá. A világra váró büntetés feltételes. Amennyiben a világ megtér, nem kell félnie. A világ először egy figyelmeztető jelet, mintegy fölszólítást kap Istentől a megtérésre, majd ezt követően nagy csoda történik és egy állandó jel marad Garabandalban, s ha mindez eredménytelen lesz a megtérés szempontjából, bekövetkezik az ítélet. A figyelmeztetés a látnokok szerint minden ember ugyanabban az időben éli majd át, és mindenki számára egyértelmű lesz, hogy az isteni eredetű. Az emberek mintegy Isten szemével látják majd lelkük állapotát.

A világ egy rövid időre a kommunizmus keltette káoszba süllyed. Az Egyházban is elbizonytalanodás lesz tapasztalható. Ekkor kerül sor a nagy figyelmeztetésre. Az ezt követő nagy jel megjelenésének időpontját Conchita ismeri, és nyolc nappal a jel megjelenése előtt bejelenti az esemény bekövetkeztét a világnak. 

A Szűzanya megjövendölte, hogy eljön az idő, amikor a látnokok sem mernek majd beszélni a jelenésekről. Ennek oka, hogy ők maguk is átélik majd azt a zavarodottságot, amelyen az Egyház is keresztülmegy. /Egy a Conchita Gonsalessel készült 2018-as interjúból kiderül, hogy a valamikori látnoknő a mostani környezetében senkinek sem fedte fel a kilétét, még a saját gyerekeinek sem beszél a jelenésekről./

A Szűzanya beszél a közeli végidőkről, ami nem tévesztendő össze a világ végével.
Bár az illetékes egyházmegyei hatóság nem ismerte el a jelenések természetfölötti voltát, a garabandali események a hívek körében nagy visszhangra találtak. /A püspökség az 1990-es évektől enyhített korábbi szigorú álláspontján, és már nem tiltják a papok számára a Garabandalba való zarándoklást./ Figyelemre méltó tény, hogy az erényeiről ismert kapucinus szerzetes, Padre Pio is megvédte a garabandali jelenések igazát, és a látnokokat – a négy kislányt – az üzenetek terjesztésére bátorította. Több püspök is hasonlóan járt el. Az orvosi szakértői vélemények is egyöntetűen állítják, hogy a gyermekek különleges viselkedése az extázisok alatt nem magyarázható természetes okokkal.

-------

Zárógondolatként szögezzük le: Mária nem ájtatoskodást vár tőlünk. Világosan kell látnunk, hogy a medjugorjei jelenés-sorozat és egyáltalán az újkori Mária jelenések célja nem egy új Mária-ájtatosság bevezetése, hanem, ahogy a Szűzanya többször is kihangsúlyozta, a világ megmentése. Az emberiség ugyanis, az Istentől való elszakadás következtében, olyan állapotba került, hogy  sürgős megmentésre szorul.