Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gender ideológia

A férfi és női identitásra vonatkozóan Európa-szerte igencsak zavaros nézetek kezdenek eluralkodni. Komoly esélye van annak, hogy az Európai Unióban hamarosan „szabványideológiává” lép elő az ún. gender (ejtsd: dzsender) elmélet, mely szerint nem az a fontos, hogy ki minek született, - férfinak vagy nőnek, - hanem egyedül az számít, hogy ki minek érzi magát: férfinak, nőnek, homoszexuálisnak, biszexuálisnak vagy valami másnak. A gender elmélet propagálói szerint a nemi identitás az ember vágyaitól függ, nem pedig nemiséggel bíró testétől. A társadalmi törvényeknek figyelembe kell ezt venniük, és harcolniuk kell a diszkrimináció, különösen a homoszexuálisokat érintő hátrányos megkülönböztetés ellen. A gender ideológia valamennyi nyugat-európai országban erős támogatottságra talált. Egy sor nyugati országban (Hollandia, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Norvégia, Svédország, Portugália, Dánia..) már legalizálták az egyneműek házasságát. Több helyen az egynemű párok gyermekeket is örökbefogadhatnak. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején  a hivatalos Magyarország is tett lépéseket a nemi szerepekkel szembeni "előítéletek" fölszámolása irányában, amikor a tanintézményekben előírta a nemi "sztereotípiák" lebontását. 

A valamicske erkölcsi érzékkel bíró ember könnyen beláthatja ennek az Európa-szerte terjedő ideológiának az abszurd voltát és tarthatatlanságát. A nemiségünk objektív adottság, és nem változtatható kényünk-kedvünk szerint. Mert a nemünk nem egy ránkragasztott jegy, hanem lényünk szerves része. Ugyanúgy, mint az emberségünk. Ha eljutottunk odáig, hogy a nemünket megtagadtuk, akkor már csak egy aprócska lépés választ el attól, hogy az emberségünket is megtagadjuk (ha tyúknak érzem magam, akkor tyúk vagyok?, vagy ha amőbának, akkor amőba?)

Férfinak illetve nőnek lenni a teremtő Istentől kapott hivatás. Senki sem cserélheti föl a nemét, mert az ilyesmi nincs benne Istennek az emberről alkotott tervében. Aki ezt nem akarja elfogadni, az nem egyebet tesz, minthogy újra a jó és a rossz tudásának fájáról eszik, vagyis ő akarja meghatározni teljes önkénnyel, mi a jó és mi a rossz, nem véve tudomást a teremtés rendjéről.

A gender ideológusok hangoztatják, hogy a nőket fel kell szabadítani a férfiak uralma alól. Úgy tekintenek a férfiak és a nők kapcsolatára, mintha az hatalom és versengés kérdése lenne, s ezáltal állandó ellenségeskedést szítanak férfi és nő között. A nők felszabadítását a nők „nadrágba bújtatásával” gondolják elérni. Azt mondják, hogy ha majd a nők és a férfiak egyformák lesznek, akkor valósul meg a nemek egyenlősége. Nos, ez a gender ideológia további nagy tévedése. (Valójában a 19. századi munkásmozgalmak feminizmusának a folytatásáról van szó.) A nők ugyanis nem lesznek egyenlőbbek attól, hogy férfi szerepeket kezdenek játszani, viszont egy csomó fölösleges nyűgöt vesznek magukra, nőiségük sérül, a férfiakat pedig elbizonytalanítják hivatásukban.

Egyes gender ideológusok azt tanítják, hogy Isten csak embert teremtett, nem pedig férfit és nőt, ezért az embernek jogában áll eldönteni, milyen nemhez kíván tartozni. Ez is csak egy genderista csúsztatás, evidencia-tagadás. Mintha nem látnák, hogy az emberek férfiként és nőként jönnek a világra, és senki sem a saját döntése alapján tartozik az egyik vagy a másik nemhez. De a Szentírás kinyilatkoztatása is egyértelműen fogalmaz: „férfinak és nőnek teremtette”.

Egy adott nemhez való tartozás tehát az ember számára nem választás kérdése, hanem születéssel járó adottság. A nemünket Istentől kaptuk, akinek az a terve, hogy az ember sokasodjék, ez pedig csak egy férfi és egy nő szerelméből lehetséges. Kettejük szeretetéből új élet fakad, s az asszony – anyaként – egy egész sajátos hivatást tölthet be: jövőt ad az embernek. Az egyneműek ún. házassága súlyosan antiszociális jelenség, valódi szélsőség. Két azonos nemű ember nem tud életet fakasztani, és nem tud apaként, anyaként szülője lenni gyermekeknek.  Egy normális, jövőbetekintő társadalomban ez evidens. A gender ideológusok toleranciát hirdetnek, valójában azonban a legszélsőségesebb eszementség diktatúrájára készülnek. Legyünk résen, és óvakodjunk az őrültségektől! Mutassuk meg mi magyarok, hogy lehet normálisan is élni.

 

 

gender1.jpgEurópa nagy részén sikerült már felszámolni a „hagyományos nemi sztereotípiákat”. Svédország, ahol régóta küzdenek a semleges nemekért, a semleges vécéért és a semleges óvodáért, sokak számára a nemi egyenlőség fellegvára. Már van 170, hivatalosan elfogadott „semleges” név Svédországban, az engedélyt azonban sokak szerint ki kellene terjeszteni minden névre: egy fiút is lehessen Lisának, egy lányt is Jacknek nevezni. Az óvodákban a „jó reggelt, lányok és fiúk” kifejezést nem szabad használni. A nemzetközi nőnap alkalmából az online svéd nemzeti enciklopédia kibővült egy szócikkel, a hen-nel, ami a semleges megszólítás szava lesz Svédországban. A svéd szociáldemokrata politikusok kezdeményezték semleges nyilvános vécék felállítását, hogy az embereknek ne kelljen magukat férfiként vagy nőként definiálnia. Van azonban egy kis gond Svédországban is: óvodai pedagógusok felfigyeltek arra, hogy a szabad játékidőben a gyermekek maguktól „újratermelik” a „sztereotípiákat” és a hierarchiát. Ezért a felszabadítás nevében a gyermekek minden egyes percét szemmel tartják, hogy szabadon tartsák őket a hagyományos sztereotípiáktól.

Így néz ki tehát a gendersemlegesség, a „nemi sztereotípiák lebontása” gender.jpgsvéd módra. Persze Svédországban is van remény, de nekünk azért mégis jobbak az esélyeink, hogy ne váljunk egy teljesen kilúgozott, genderelméleti megmondóemberek ajkán csüngő, elhülyült társadalommá. Olyan hellyé, ahol a feministák a migránsok befogadása és a tolerancia mellett kezdenek tüntetni, miközben ugyanabban a városban, pár utcával odébb két bevándorló megerőszakol egy nőt. 

gender2.jpg